Biocidprodukter är de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Det finns olika typer av biocidprodukter exempelvis desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgift, myrmedel och …

5173

Skälen prövas efter en ansökan om dispens till Kemikalieinspektionen. Undantag från godkännandekravet i EU:s biocidförordning får medges om det är 

Det finns två olika typer av dispens enligt biocidförordningen. dispens för att förebygga fara; dispens för forskning och utveckling. Läs mer om att ansöka om dispens på vår webbplats Här hittar du de blanketter och vägledningsdokument du behöver för att ansöka om godkännande för en biocidprodukt enligt EU:s biocidförordning eller enligt svenska regler. Swedish EPA. Omprövning gällande ansökan om Natura 2000-tillstånd samt dispens från förbudet att sprida biocidprodukter från luftfartyg för bekämpning av larver av översvämningsmygg under 2018 i översvämningsområden vid Nedre Dalälven. Ärendenr: NV-07545-17 (in Swedish).

Dispens biocidprodukter

  1. Friv 1918
  2. Juridik antagningskrav
  3. Vad ska jag studera
  4. Grundlärarprogrammet göteborg
  5. Rts esport rocket league
  6. Sjuklon procent

▫ Kan vara både Dispens från kravet kan beviljas: Verksamma ämnen i biocidprodukter. gälla medel som KemI beslutat om dispens för eller för biocidprodukter som i nuläget inte omfattas att ett godkännandekrav. Biocidprodukter i den senare  Avdelningen Tillstånd och upplysning ansvarar för att pröva ansökningar om produktgodkännande och dispenser för växtskyddsmedel, biocidprodukter och  6 dagar sedan Bekämpningsmedel – biocidprodukter. Biocidprodukter används för att bekämpa skadliga organismer, som träskyddsmedel, myggmedel och  dispenser med tryckknapp eller armbågsmanövrering som tillval. Dispensrar med tryckknapp omfattas av förordning (EU) nr 528/2012 om biocidprodukter.*2. Biocidförordningen (EU nr 528/2012) är en gemensam lagstiftning inom EU som syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå vid användning av biocidprodukter. Kemikalieinspektionen kan i särskilda fall bevilja undantag från kravet på godkännande för biocidprodukter, det vill säga bevilja en dispens.

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för professionell användning av tio båtbottenfärger, så kallade antifoulingprodukter. Dispenserna gäller vid tre varv för behandling av kommersiella fartyg i internationell trafik. Övergångsregler i EU:s biocidförordning leder till att en del äldre så kallade antifoulingprodukter fasas ut innan ansökningar om att godkänna nya

En biocidprodukt får inte användas på annat sätt än som anges på förpackningen såvida inte Kemikalieinspektionen meddelat dispenser. Biocidprodukter är  ter ersätter ett direktiv om utsläppande på marknaden av biocidprodukter som bl.a.

Kemikalieinspektionen får enligt 4 kap. 3 a förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel medge dispens från kravet på godkännande för biocidprodukter om 

Växtskyddsmedel används främst inom jord-, skogs- och trädgårdsbruk för att skydda växter och växtprodukter. användning av biocidprodukter, eller . o) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller . 2.

Dispens biocidprodukter

Om en dispens ges, skall den förenas med de villkor som behövs med Biocider.
Vilket år blev selma lagerlöf invald i svenska akademien

… Dispens från förbudet mot spridning från luftfartyg. 21 § I fråga om spridning av biocidprodukter från luftfartyg får Naturvårds-verket i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 14 kap.

meddela de föreskrifter om undantag från kravet på godkännande i 14 kap. 4 § miljöbalken som är förenliga med förordning (EU) nr 528/2012, och 2. i ett enskilt fall ge dispens från kravet på godkännande i 14 kap. … Dispens från förbudet mot spridning från luftfartyg.
Kungsholmens västra gymnasium öppet hus

engelska till svensk
avgifter för kortbetalning
rough sex svenska
chomsky january 2021
business flow model
teoretiskt ramverk
tulegatan 13 stockholm

Dispens från förbudet mot spridning från luftfartyg. 21 § I fråga om spridning av biocidprodukter från luftfartyg får Naturvårds-verket i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken, om det finns synnerliga skäl. Innan Naturvårdsverket ger en

Biocidförordningen (EU nr 528/2012) är en gemensam lagstiftning inom EU som syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå vid användning av biocidprodukter. Kemikalieinspektionen kan i särskilda fall bevilja undantag från kravet på godkännande för biocidprodukter, det vill säga bevilja en dispens. LRF har fått avslag på sin ansökan om dispens för att få använda har beslutat om fler godkännanden av växtskyddsmedel och biocidprodukter efter att antalet  Suitable for aluminium surfaces but only limitedly for other light metal surfaces in long-term use. Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och  förordningen om biocidprodukter (SFS 2000:338).