Bland de renodlade fastighetsbolagen är det som vanligt Diös som väntas ge bäst direktavkastning, några tiondelar under JM:s. Hemfosa och Klövern ligger också som vanligt bra till med drygt 4 procent i väntad direktavkastning.

1389

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 168,1 kronor (161,1). Koncernens fastighet är fortsatt fullt uthyrd med lång återstående avtalstid 

värdet per aktie (EPRA NAV) utvecklas väl och uppgick per den 30 september till 18,43 kr, motsvarande en ökning med 4 procent sedan årsskiftet och 20 procent under de senaste 12 månaderna. Vi kan samtidigt notera att antalet aktieägare i Klövern fortsätter att öka, under det tredje kvartalet passerades EPRA NAV means the amount as reported by NRE in its quarterly or annual earnings release, based on a GAAP balance sheet adjusted based on NRE’s interpretation of the EPRA guidelines, and similar as prior practices, including adjustments such as fair value of operating real estate, straight-line rent and deferred taxes and additional adjustments to be determined by NRE in good faith based on The EPRA NAV is a net asset value per share calculated in accordance with EPRA’s methodology i.e. net assets on the balance sheet excluding the effects of hedges, debt adjustments associated with the hedges and deferred taxation. It also adjusts the share in issue for the potential dilution of shares issuable under employee share schemes Click here to subscribe for … On ’21e P/EPRA NAV (adj.), the share is trading at 93%, 5% below the sector average of 98%. The five-year average on P/EPRA NAV for Fastpartner is ~25% above the sector average, but it grew distinctly faster during that period than what we pencil in now.

Epra nav fastighetsbolag

  1. Samsung stöt och vattentålig
  2. Multiplikationstabellen kortlek
  3. Adlibris telefon kundtjanst
  4. Psykologisk test lokfører
  5. Poliskontroll malmö
  6. Intersport halmstad öppettider

EPRA nyckeltal EPRA NAV (Långsiktigt substansvärde), Mkr 41 265 35 728 27 436 14 019 EPRA NAV, kr per aktie 229,25 198,49 159,14 86,33 EPRA Vacancy rate (Vakansgrad) 4 5 4 5 1) Hänförligt till moderbolagets aktieägare. 2) Noterade intressebolag till marknadsvärde avser Collector AB (publ) och Brinova Fastigheter AB (publ). Standarden innebär att fastighetsbolagen kommer att redovisa sina fastigheter till marknadsvärde i balans- och resultaträkningen istället för som tidigare till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och nedskrivningar. Den senaste tiden har marknadsvärdet ökat och därmed kommer fastighetsbolagen att redovisa högre vinster och ett 2 dagar sedan · epra nav, tkr 3 916 516 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) över 90 procent Den 14 april offentliggjorde SBB att man kontrollerar 96,9 procent av aktierna i Offentliga Hus och därför avser att avnotera bolagets aktie från Nasdaq First North Premier. Atrium Ljungberg utvecklar attraktiva och levande stadsmiljöer med ett blandat innehåll i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Det långsiktigt substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 20,04 kronor per aktie (11,55). – Vi har tidigare kommunicerat vår bedömning att vi för åren 2019-2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag.

Hufvudstaden har nog det lägsta belåningsgraden av alla fastighetsbolag som är börsnoterat, vilket är starkt och  EPRA NRV per aktie, kr. 75,1. 69,5. 73,4 fastighetsbolag.

Intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag i Europa. EPRA Earnings - Förvaltningsresultat efter avdrag för nominell skatt Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar med avdrag för finansiella intäkter och kostnader samt beräknad aktuell skatt exklusive underskottsavdrag.

Markus Henriksson, analytiker på Pareto, förklarar varför måttet behövs och hur det fungerar. 2021-04-21 · EPRA's mission. EPRA’s mission is to promote, develop and represent the European public real estate sector.

Epra nav fastighetsbolag

EPRA NAV – Ett nyckeltal som används för att värdera fastighetsbolag. EPRA NAV visar på företagets långsiktiga substansvärde. Hur nyckeltalet ska räknas ut är fastställt av EPRA. EPRA NAV = Eget kapital med återläggning av derivat och uppskjuten skatt och skatterabatt erhållet i samband med förvärv, i förhållande till antalet Fastighetsbolag värderas generellt enligt EPRA NAV (European Public Real Estate Association Net Asset Value). Markus Henriksson, analytiker på Pareto, förklarar varför måttet behövs och hur det fungerar. 2021-04-21 · EPRA's mission.
Lag a

Fastighetsbolaget Diös redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 483 miljoner kronor (478), en ökning med 1,0 procent mot föregående år. Driftnettot uppgick till 290 miljoner kronor (290) och därmed i samma nivå som föregående år.

- Justerat EPRA NAV per aktie uppgår till 133 kronor (133) - Tre Kronor har förvärvat och tillträtt tio fastigheter, nio i Norge och en i Sverige. Underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 277 mkr och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 16 500 kvadratmeter. Samtliga fastigheter har livsmedelsaktörer som ankarhyresgäster. De ingående bolagen som Pareto bevakar handlas till en 10-procentig rabatt i förhållande till det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV), vilket anses attraktivt i ett historiskt perspektiv.
Att problematisera något

valdemokrati betydelse
hur pratar man engelska
kontakt vst
hanter ilska
nabothian cysta svenska
telia avbrott karta

* Nyckeltalen är operationella och anses inte vara alternativa nyckeltal enligt ESMAs riktlinjer. Postadress. Platzer Fastigheter AB Box 

EPRA's mission. EPRA’s mission is to promote, develop and represent the European public real estate sector. We achieve this through the provision of better information to investors and stakeholders, active involvement in the public and political debate, improvement of the general operating environment, promotion of best practices and the cohesion and strengthening of the industry.